ASOCIACIÓN SEARA

Asociación de Empresarios Usuarios de Suelo Industrial de As Pontes – SEARA

SEARA é unha asociación sen ánimo de lucro creada no ano 2002, de carácter multisectorial que dende a súa constitución tivo como obxectivo fundamental servir como núcleo de converxencia e representación de todo o empresariado e axentes interesados na dinamización empresarial do territorio. A través das súas actividades, intenta axudar a promover o desenvolvemento empresarial local e fomentar unha cultura emprendedora na comarca.

Os servizos que ofrece a Asociación SEARA están orientados tanto a ofrecer asesoramento aos seus 60 asociados como ás empresas instaladas no seu centro de iniciativas empresariais, situado no Polígono de Penapurreira. Ademais, tamén impulsa accións para traballar os valores asociados á cultura emprendedora, especialmente nos centros educativos.

Web: http://www.asociacionseara.com